8 starters

1. Brent Rutledge – 24:35

2. Davy Crockett – 24:45